Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04-04-17 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4 Απριλίου 2017 ημέρα τρίτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
 2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών  αναδόχων που αφορούν την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Τσιμεντοσωλήνων Δ.Ζίτσας.
 3. 3.    Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Στέφανου Βακάλη
 4. 4.    Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος μικτού φορτίου 15-16 τόνων,από την εταιρεία «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.»
 5. 5.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης  δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30-7325.020)
 6. 6.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης  δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30-7325.019)
 7. 7.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης  δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ζωοδόχου Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30-7325.019)
 8. 8.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός νέων όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καταγραφή του Υφιστάμενου Δικτύου Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ζίτσας»
 9. 9.    Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το έργο: «Επισκευή περίφραξης και διαδρόμων κοιμητηρίου και διευθέτηση όμβριων υδάτων έμπροσθεν κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Γραμμένου»
 10. 10.  Κατάρτιση Όρων Δημοπρασίας για το έργο: «Έργα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε. Πασσαρώνος» Προϋπολογισμού Δαπάνης 20.000,00€ με Φ.Π.Α. – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού – Διάθεση Πίστωσης (Κ.Α. 64.7333.603)
 11. 11.  Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών –Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας μηχανήματος(ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου-Διάθεση πίστωσης
 12. 12.  Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών –Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού Προμήθειας γεφυροπλάστιγγας-Διάθεση πίστωσης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση

Αναρτήθηκε στις 04 Απρίλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα