Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-04-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Aπριλίου 2017 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου που αφορά την Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες του  Δ.Ζίτσας.
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου που αφορά την Προμήθεια Αδρανών Υλικών  για τις ανάγκες του  Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου που αφορά την Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης –Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια –Υδρόμετρα του Δήμου.
  6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο διαγωνισμό Προμήθειας Υγρών Καυσίμων –Λιπαντικών –Αντιψυκτικών του Δ.Ζίτσας και των Νομικών του προσώπων ,ετών 2017-2018.
  7. 7.    Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το έργο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Αναργύρων»
  8. 8.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα Δ.Ζίτσας ,εμβαδού 200,05τ.μ.
  9. 9.    Μερική ανάκληση της αριθ.35/2017 Ε.Α.Δ. ποσού 16.121,00€, που αφορά τον Κ.Α. 20.8115 και της  αριθ. 36/2017 Ε.Α.Δ. ποσού 6.427,50€ που αφορά τον Κ.Α. 25.8115 του προϋπολογισμού του Δήμου   
  10. 10.  Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ,σχετικά με την δικάσιμο για την αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο κ.Νούσιας Ιωάννης του Χρυσοστόμου  κατά της αριθ. 569/2016 απόφασης του Δημάρχου Δ.Ζίτσας.                 
Αναρτήθηκε στις 07 Απρίλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα