Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-06-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Εγκριση ή μη Απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών,Ζίτσας,Μολοσσών και ΒΙ.ΠΕ και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ζίτσας»,λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης-Διάθεση πίστωσης.
  3. 3.    Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δύο δημοτικών ακινήτων (αγροτεμαχίων- καλλιεργήσιμων εκτάσεων)στη θέση ΒΑΛΤΟΣ  Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ζίτσας.
  4. 4.    Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης 4στρ. στη θέση «ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΥΡΣΕΣ» της Τ.Κ. Φωτεινού Δ.Ζίτσας.
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου σε υπόθεση της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Ανακοπή και Πρόσθετοι Λόγοι Ανακοπής)κατά του Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης.
Αναρτήθηκε στις 19 Ιούνιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα