Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07-07-17 (Έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

  1. 1.    Καθορισμός όρων διενέργειας «Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Ζίτσας» -Διάθεση πίστωσης ποσού 32.177,14 € με Φ.Π.Α.
  2. 2.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2017»

 3.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ζίτσας στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006.

 4.    Ορισμός δικηγόρου για διερεύνηση των διατάξεων του Ν.4479/17 (ΦΕΚ 94/29-06-2017/τεύχος Α’) για προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σχετικές με την καθαριότητα στο Δήμο Ζίτσας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Αναρτήθηκε στις 06 Ιούλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα