Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-07-17 (Έκτακτη)

Σας προσκαλώ σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με στοιχεία που αφορούν συναλλαγές του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Βουτσαρά Δ.Ζίτσας ,σχετικά με φορολογικές του εκρεμότητες
  3. 3.    Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση ¨Αγγέλη Μούρσες¨4,00στρεμ. στην Τ.Κ. Φωτεινού Δ.Ζίτσας
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης –αξιολόγησης προσφορών που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,για το Δ.Ζίτσας.
  5. 5.    Εγκριση ή μη Απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών,Ζίτσας,Μολοσσών και ΒΙ.ΠΕ και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ζίτσας»,λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης-Διάθεση πίστωσης.
  6. 6.    Τροποποίηση εν μέρει των με αριθ.160/2017 και 177/2017 αποφάσεων Ο.Ε. Δ.Ζίτσας, που αφορά τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα
  7. 7.    Κατάρτηση όρων δημοπρασίας για το έργο:Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. Λύγγου,Λοφίσκου,Βαγενητίου και Γραμμένου Δ.Ζίτσας-Συγκρότηση  Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7323.704)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 12 Ιούλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα