Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-07-17

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου 11.209,61τ.μ. στην θέση «ΣΟΥΡΙΑ» Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας
  3. 3.    Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού αποσφράγισης -αξιολόγησης προσφορών που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας  Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν της από 11-07-2017 αιτήσεως του κ.Αλέξανδρου Λάμπρου ,για λήψη απόφασης για την επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού.-Διάθεση πίστωσης.
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με Εξώδικη –Δήλωση –Πρόσκληση –Διαμαρτυρία των Ιωάννη και Γεωργίου Γκανιάτσα του Παναγιώτη –Διάθεση πίστωσης.
  6. 6.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Κληματιάς Δ.Ε. Ευρυμενών Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 2.218,11€(Κ.Α. 30.7325.022)
  7. 7.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30.7325.020)
  8. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως εκπροσωπήσει το Δ.Ζίτσας ,ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων στις 27-09-2017 ,μετά τις  από 5-10-2012 αγωγές που άσκησε η Σαρακατσάνος ΑΤΕΕ κατά του Δ.Ζίτσας.-Διάθεση  πίστωσης
Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα