Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 31 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.

πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
  3. 3.    Εισήγηση για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών χρήσης στην κανονιστική απόφαση που αφορά την διοργάνωση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης στο Δ.Ζίτσας για το 2017 και εφεξής.
  4. 4.    Εκθεση εσόδων –εξόδων 2ου τριμήνου 2017 για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2017.
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2017.
  6. 6.    Εγκριση πρακτικών άγονων δημοπρασιών που αφορούν την εκμίσθωση δύο δημοτικών ακινήτων(αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων) στη θέση ΒΑΛΤΟΣ Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ζίτσας
  7. 7.    Bεβαίωση της Oικονομικής Eπιτροπής Δ.Ζίτσας για σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες (Εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4479/2017 (Α' 94))
  8. 8.    Εγκριση ή μη δικαιολογητικών κατακύρωσης Ι και ΙΙ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού Προμήθειας Λιπαντικών-Αντιψυκτικών του Δ.Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του,ετών 2017-2018
Αναρτήθηκε στις 27 Ιούλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα