Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04-08-17 (Έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Αυγούστου  2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Καθορισμός ελάχιστου ποσοστού (%) πληρότητας περιπτέρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 παρ.7 της αριθ.224/2017 Κανονιστικής Απόφασης του Δ.Σ. του Δ. Ζίτσας σχετικά με την λειτουργία της Εμποροπανήγυρης για το έτος 2017
  2. 2.    Έγκριση όρων διακήρυξης Πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης 2017 του Δ. Ζίτσας που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικών μέσων(ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).
  3. 3.    Έγκριση όρων διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου: Ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής και Λειτουργίας Υποδομών της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δ. Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017.

                   

      Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω καταληκτικών προθεσμιών για την διοργάνωση εμποροπανήγυρης από το Δήμο.

Αναρτήθηκε στις 03 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα