Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09-08-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Αποδοχή γνωμοδότησης για εξέταση σύνταξης συμφωνητικού με ΕΤΒΑ ΑΕ,σχετικά με την χρήση Δικτύου Όμβριων ΒΙΠΕ Ιωαννίνων από την Τ.Κ. Ζωοδόχου Δ.Ζίτσας.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών που αφορούν την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συλλογή και Mεταφορά αστικών στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε.  Ευρυμενών – Ζίτσας Μολοσσών, Εκάλης & ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας».
Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα