Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-08-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών που αφορούν την Προμήθεια «Είδη υγιεινής- καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του»
  3. 3.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του, ως κατεπείγοντος, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού.
  4. 4.    Εγκριση  ή μη πρακτικού  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου(μειοδότη)του πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου: Ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής και Λειτουργίας Υποδομών της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας(Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης του χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 2017 του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) που προορίζεται για την εγκατάσταση και Λειτουργία Ψυχαγωγικών Μέσων(ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)
Αναρτήθηκε στις 11 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα