Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 03 Οκτωμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στo εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Ορισμός δικηγόρου να παραστεί ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,στη δικάσιμο της 04-10-2017 ,σχετικά με την από 21-08-2013 έφεση του Δ.Ζίτσας κατά α.της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σωκράτης Δ.Πουλιάνος και ΣΙΑ ΕΕ» και κατά β.της υπ.αριθ. 377/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων-Διάθεση πίστωσης

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών που αφορά την ανωτέρω δικάσιμο.

Αναρτήθηκε στις 02 Οκτώβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα