Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 12 Οκτωμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 π

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,που αφορά τον  Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Δήμου για «Συλλογή και Mεταφορά αστικών στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε.  Ευρυμενών – Ζίτσας Μολοσσών, Εκάλης & ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας»
  4. 4.    Απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή κλίμακας πλησίον πλατείας  Τ.Κ. Βερενίκης Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 5.500,00€-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7326.704)
  5. 5.    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για το έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 143.000,00€ με ΦΠΑ -Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7323.705)
  6. 6.    Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στέγης σε δημοτικό ακίνητο της Τ.Κ. Κάτω Ζαλόγγου»Δ.Ζίτσας.
  7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ , Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης φακέλων και ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς ,που αφορά τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Μηχανήματος (ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα -κλαδοκόπου,για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 06 Οκτώβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα