Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-10-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
 2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
 3. 3.    Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου αριθ.1013/2017, απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών,Ζίτσας,Μολοσσών και ΒΙΠΕ και ανακυκλώσιμων υλικών Δ.Ζίτσας»,λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης.
 4. 4.    Απευθείας ανάθεση του έργου: Διευθέτηση όμβριων υδάτων επι της οδού Ρ.Φεραίου της Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 1.750,00€-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7312.708)
 5. 5.    Απευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση περίφραξης και περιβάλλοντα χώρου του νεκροταφείου της Τ.Κ. Γκριμπόβου Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7336.716)
 6. 6.    Απευθείας ανάθεση του έργου: Τοίχος αντιστήριξης και διαπλάτυνση δρόμου στην Τ.κ. Ριζού Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7336.736)
 7. 7.    Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» στην Τ.Κ. Λοφίσκου Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας,εμβαδού 87τ.μ.
 8. 8.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης από 01-01-2018.
 9. 9.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2018.
 10. 10.  Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τέλους χρήσης πεζοδρομίων,πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 01-01-2018
 11. 11.  Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών αποχέτευσης από 01-01-2018
 12. 12.  Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2018
Αναρτήθηκε στις 20 Οκτώβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα