Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31-10-17 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017
  2. 2.    Ανάκληση της με αριθ.277/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας που αφορά την Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του,λόγω εσφαλμένων δεδομένων της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα.
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του δήμου στη συζήτηση της από 22-02-2012 (αίτ.κατάθεσης 215/2012) ανακοπής του Δ.Ζίτσας κατά της εταιρείας με την επωνυμία Β.Γείτσας-Χ.Χρήστου & ΣΙΑ ΟΕ-Διάθεση πίστωσης.
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του 1ου Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στις 14-11-2017 ,όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της Αικατερίνης Καππά κατά του Δ.Ζίτσας ,καθολικού διαδόχου του τέως Δ. Πασσαρώνος και κατά της από 9-7-2008 Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα της Νομ/κης Αυτσης Ιωαννίνων-Διάθεση πίστωσης

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 30 Οκτώβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα