Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-11-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (κυρίως δασικής) στις Τ.Κ. Αετόπετρας,Δεσποτικού,Σουλόπουλου & Καστρί Βασιλόπουλου Δ.Ζίτσας.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 260κ.μ. ξυλείας από την Συστάδα 1α στη δασική θέση «Ντούμα –Κρανιές» και την συστάδα 2α στη δασική θέση «Τσουκαλάκια» δημοτικού δάσους Εκκλησοχωρίου Δ.Ζίτσας.
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ,όπου θα συζητηθεί η με χρονολογία 21-10-2013 αγωγή του Δημητρίου Τσομπίκου κατά του Δ.Ζίτσας -Διάθεση πίστωσης
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης που αφορά την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.81/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (2ο Τριμελές),η οποία έχει εκδοθεί επι Προσφυγής της εταιρείας  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κατά του Δ.Ζίτσας,καθολικού διαδόχου του τέως Δ.Ευρυμενών-Διάθεση πίστωσης.
  6. 6.    Ανάκληση εν μέρει της υπ.αριθ.312/2017 απόφαασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ζίτσας,που αφορά την έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης –ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Τ.Κ. Κληματιάς «Δ.Ζίτσας.
  7. 7.    Εκθεση εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2017.
Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα