Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22-11-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
  3. 3.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Δαφνόφυτου της  Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 2.218,11€(Κ.Α. 30.7325.021)
  4. 4.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Ε. Ζίτσας οικισμός Μελίσσι -Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30.7325.021)
  5. 5.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 2.218,11€(Κ.Α. 30.7325.019)
  6. 6.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 5.545,28€(Κ.Α. 30.7325.019)
Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα