Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-11-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2018
  3. 3.    Τροποποίηση της αριθ.310/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, Σχεδίου  Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2018 και υποβολή του προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Ζίτσας.
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο άσκησης έφεσης κατά της αριθ. 81/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (2ο Τριμελές),η οποία έχει εκδοθεί επι Προσφυγής της εταιρείας  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κατά του Δ.Ζίτσας,καθολικού διαδόχου του τέως Δ.Ευρυμενών-Διάθεση πίστωσης.
  5. 5.    Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού – Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός των Όρων και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκτέλεση της Υπηρεσίας: «Οργάνωση χωρικών δεδομένων και ανάπτυξη GIS για τις υπηρεσίες και τους δημότες του Δήμου Ζίτσας» -Διάθεση Πίστωσης (ΚΑ 30.6112.011)
Αναρτήθηκε στις 24 Νοέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα