Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8-12-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.          Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
 2. 2.          Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
 3. 3.          Απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή φρεατίου όμβριων υδάτων στον συνοικισμό Λάλιζας της Τ.Κ Χίνκας ΔΕ Μολοσσών Δ.Ζίτσας,προϋπολογισμού δαπάνης 500,00€ ( Κ.Α30.7312.710)-Διάθεση πίστωσης
 4. 4.          Απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή φρεατίου όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Βρυσούλας ΔΕ Μολοσσών Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 1.540,00€ ( Κ.Α30.7312.709)-Διάθεση πίστωσης
 5. 5.          Απευθείας ανάθεση του έργου: Τσιμεντόστρωσης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Παλιουρής ΔΕ Ευρυμενών Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00€ ( Κ.Α30.7333.737)-Διάθεση πίστωσης
 6. 6.          Διαχειριστικός απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ζίτσας (Εκθεση πεπραγμένων)
 7. 7.          Μείωση ή μη  μισθώματος διαμερίσματος επι της οδού Βηλαρά και Μπαλάνου 30-Ιωάννινα ,το οποίο μισθώνει ο κ.Ιωάννης Δόβας (Κληροδότημα Φωκίωνα Ράδου)
 8. 8.          Εγκριση προϋπολογισμού  οικον.έτους 2018 για κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου.
 9. 9.          Εγκριση προϋπολογισμού  οικον.έτους 2018 για κληροδότημα Ιωάννη Ισκου.
 10. 10.        Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βερενίκης της  Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 2.218,12€(Κ.Α. 30.7325.020)
 11. 11.        Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βουτσαρά της  Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30.7325.020)
 12. 12.        Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου της  Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30.7325.020)
Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα