Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19-12-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.          Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.          Ανάθεση σε δικηγόρο, όπως παραστεί ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων στις 07-03-2018 ,όπου θα συζητηθεί η αίτηση των 1.Γεωργίου Πασχίδη του Αναστασίου 2.Ελισσάβετ Παπαγιάννη 3.Κων/νου Ανδρέου του Αναστασίου 4.Σταύρου Πασχίδη του Ιωάννη 5.Γεωργίου Κολίση προς τον Δ.Ζίτσας(Ιδρυμα Ελλης Πασχίδη) –Διάθεση πίστωσης.
  3. 3.          Ανάθεση σε δικηγόρο ,όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 14 Φεβρουαρίου 2018,στην δικάσιμο για την αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο κ.Παργανάς Γεώργιος ,μετά την 1920/2016 παραπεμπτική απόφαση του Δ.Ε.Α.
  4. 4.          Ανάθεση σε δικηγόρο ,όπως εξετάσει την αίτηση του κ.Παππά Δημητρίου του Αποστόλου ,σχετικά με την παραχώρηση στο Δ.Ζίτσας έκτασης (500) πεντακοσίων τ.μ. στην Τ.Κ. Γαβρισιών για επέκταση του Νεκροταφείου Τ.Κ. Γαβρισιών Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας –Διάθεση πίστωσης.
Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα