Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19-01-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση και  διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών (υποχρεωτικών) δαπανών(σύμφωνα με το άρθρο 160 του  Δ.Κ.Κ. του Ν.3463/09)
  2. 2.    Εγκριση και  διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των κάθε είδους αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου(σύμφωνα με το άρθρο 160 του  Δ.Κ.Κ. του Ν.3463/09)
  3. 3.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη απόψεων σχετικά με υπόθεση προσφυγής της ΔΕΥΑΙ ,ενώπιον του Συντονιστή αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατά της αριθ.320/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ζίτσας,περί καθορισμού τελών αποχέτευσης από 1-1-2018

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 19 Ιανουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα