Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20-02-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Αποδοχή δωρεάς  είκοσι επτά (27) καινούργιων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, από την εταιρεία INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS-Υποκατάστημα Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας.
  3. 3.    Εκθεση εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου 2017 για τον έλεγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2018
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Ι ,Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης φακέλων και ελέγχου δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς, που αφορά τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας μηχανήματος (ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα- κλαδοκόπου για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας
  1. 5.    Αποδοχή ή μη δωρεάς οικοπέδου από Ιωάννη και Νικόλαο Γούδα στην Τ.Κ. Ζίτσας Δ.Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα