Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-02-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2018
  3. 3.    Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού δημιουργίας δηλωτικού σήματος(Λογότυπου) Δ.Ζίτσας
  4. 4.    Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού-Διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00€ (K.A.00.6737.002)
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τον χρόνο παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων των ΟΤΑ.
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο έξωσης μισθωτή κ.Παντελεήμονος Ζαβραδινού (Κληροδότημα Κων/νου Γεωργόπουλου)

 

Αναρτήθηκε στις 23 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα