Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-02-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Εργα πρόληψης  και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Μολοσσών και Ευρυμενών.
  3. 3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Τοιχία αντιστήριξης σε δρόμους της Τ.Κ. Λευκοθέας του δήμου Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 26.000,00 (Κ.Α. 64.7323.801)
  4. 4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης στο δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου του δήμου Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 27.600,00 (Κ.Α. 30.7331.811)
  5. 5.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης  δικτύου ΦΟΠ σε τμήμα της οδού Αριστοτέλους στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 2.218,11€(Κ.Α. 30-7325.019)
  6. 6.    Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 2.000,00€ από Τράπεζα Πειραιώς,στον Δ.Ζίτσας

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 28 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα