Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07-08-18

Ο Πρόδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Αυγούστου  2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας και των  Νομικών του Προσώπων»
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο για διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και λοιπών ενεργειών του Δήμου ως προς αυτό, που αφορά τις θέσεις  «Κολοβούτσελο» Τ.Κ. Πρωτόπαππα Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας και «Οξιά» Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον διαγωνισμό του έργου: Κατασκευή γκαλτεριμιού στην Τ.Κ. Ζίτσας.
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον Ανοικτό ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό «Προμήθεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίησης Α.Π.Ε.»
  5. 5.    Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμφωνητικού παράδοσης ακινήτου (Κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου)στην οδό Βηλαρά και Μπαλάνου30 (διαμέρισμα Β1)από μισθωτή κ.Παππά Γρηγόριο.
  6. 6.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ζωοδόχου και Τ.Κ. Πετραλώνων του Δ.Ζίτσας ποσού 102.500,00€ (Κ.Α. 30-7326.803)
  7. 7.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πετσαλίου ποσού 100.000,00€ (Κ.Α. 30-7326.803)
  8. 8.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Δ.Ε. Εκάλης(Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου) του Δ.Ζίτσας,ποσού 63.000,00€ (Κ.Α. 30-7323.803)
  9. 9.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δ.Ζίτσας,ποσού 29.000,00€ (Κ.Α. 30-7324.803)
Αναρτήθηκε στις 03 Αύγουστος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα