Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24-08-18 (Έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Aυγούστου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης -υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια -υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»
 2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο για διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και λοιπών ενεργειών του Δήμου ως προς αυτό, που αφορά τις θέσεις  «Κολοβούτσελο» Τ.Κ. Πρωτόπαππα Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας και «Οξιά» Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας.
 3. 3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας-Προϋπολογισμού ποσού 100.000,00€ (Κ.Α. 30.7311.803 )
 4. 4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ζωοδόχου και Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου Ζίτσας- Προϋπολογισμού ποσού 102.500,00€ (Κ.Α. 30.7326.803 )
 5. 5.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δ.Ζίτσας - Προϋπολογισμού ποσού 29.000,00€ (Κ.Α. 30.7324.803 )
 6. 6.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην ΔΕ Εκάλης (Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου) του Δ.Ζίτσας - Προϋπολογισμού ποσού 63.000,00€ (Κ.Α. 30.7323.803 )
 7. 7.    Ανάθεση της εργασίας /υπηρεσίας :Νομική υποστήριξη κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου
 8. 8.    Ανάθεση της εργασίας /υπηρεσίας :Νομική υποστήριξη κληροδοτήματος Στέφανου Βακάλη
 9. 9.    Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου 835/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας προμήθειας «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
 10. 10.  Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου 854/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας υπηρεσίας, «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
 11. 11.  Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου 890/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας υπηρεσίας «KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ,ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ & ΟΙΚ.ΣΕΛΤΣΑΙΝΑ Τ.Κ. ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
 12. 12.  Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου 891/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας προμήθειας «ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τ.Κ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ,ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ & ΟΙΚ.ΣΕΛΤΣΑΙΝΑ Τ.Κ. ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».

 

 

 

       Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 22 Αύγουστος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα