Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07-09-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ»
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Πρωτόπαππα»
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για εκτέλεσης της μελέτης «Γεωλογική μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Ευρυμενών»
  4. 4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Εργα αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας- Προϋπολογισμού ποσού 350.000,00€ (Κ.Α. 64.7326.801 )
  5. 5.    Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων, WINCOME και CULTURAL LANDS,  στο Ε. Π. “INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014 -2020”.
  6. 6.    Αποδοχή δωρεάς από Γραφείο Υπάτης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 05 Σεπτέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα