Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 01-10-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 01 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αγροτική Οδοποιϊα Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας»-προϋπολογισμού ποσού 487.000,00€ (Κ.Α. 64.7323.805)
  2. 2.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ. Πρωτόπαππας»-προϋπολογισμού ποσού 217.000,00€ (Κ.Α. 64.7323.804)
  3. 3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη» -προϋπολογισμού 15.200,00€ (Κ.Α. 30.7312.809)
  4. 4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ζίτσας- Προϋπολογισμού ποσού 260.000,00€ (Κ.Α. 61.7135.801)
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού  διαγωνισμού που αφορά  το έργο Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γαβρισιών Δ.Ζίτσας
  6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πετσαλίου
  7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Τ.Κ. Κληματιάς»
  8. 8.    Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ζίτσας,εμβαδού 64,57τ.μ.
Αναρτήθηκε στις 27 Σεπτέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα