Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 05-11-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλης της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 05 Nοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2019 ,για καταχώρηση στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ,για λήψη σύμφωνης γνώμης από το Παρατηρητήριο.
 2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 3. Εκθεση εσόδων –εξόδων 3ου τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2018
 4. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης από 01-01-2019.
 5. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2019.
 6. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τέλους χρήσης πεζοδρομίων,πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 01-01-2019
 7. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών αποχέτευσης από 01-01-2019
 8. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2019
 9. Εισήγηση για Καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 01/01/2019
 10. Εισήγηση για Καθορισμό τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 11. Κατάρτιση προϋπολογισμών κληροδοτημάτων «Φωκίωνος Ράδου» «Ιωάννη Ισκου», «Στέφανου Βακάλη», «Κων/νου Γεωργόπουλου» οικον.έτους 2019
 12.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,όπου θα συζητηθεί η προσφυγή του κ.Μούτα Γεώργιου κατά του Δ.Ζίτσας και κατά της με αριθ. 43/2016 απόφασης του Δημάρχου Ζίτσας περί επιβολής προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου.
 13. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,όπου θα συζητηθεί η αγωγή του Δ.Ζίτσας κατά του κ.Τσιάκου Γεωργίου.
 14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ.  Δ.Ε. Μολοσσών»-προϋπολογισμού ποσού 2.161.290,32€ (Κ.Α. 63.7312.804)
 15. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης περί κατοχής κοινόχρηστης έκτασης στο υπ’αριθ.6 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Γιουργάνιστας.
 16. Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης  στη θέση «ΑΧΜΕΤΙ» Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη εμβ. 24.381τ.μ.
 17. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) εμβαδού 92,03 τ.μ. στην Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας Δ.Ζίτσας.
 18. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με θέματα προσκύρωσης ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας.
 19. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πετσαλίου.
 20. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου που αφορά το έργο:Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας.
 21. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με στύλους και φωτιστικά σώματα στην Τ.Κ. Αναργύρων Δ.Ζίτσας
 22. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με στύλους και φωτιστικά σώματα στον οικισμό Ζόργιανης της Τ.Κ. Χίνκας Δ.Ζίτσας
 23. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με στύλους και φωτιστικά σώματα στην θέση «Πηγάδι-Αγά» Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ζίτσας
 24. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με στύλους και φωτιστικά σώματα στην οδό Αριστοτέλους Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα