Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24-12-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 24 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Διαχειριστικός Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ζίτσας(Εκθεση πεπραγμένων)
 2. 2.    Ορισμός Επιτροπής απογραφής αποθεμάτων και παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου  στις 31-12-2018
 3. 3.    Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 4. 4.    Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου:  «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών»
 5. 5.    Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο:  «Αγροτική Οδοποιία Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας»
 6. 6.    Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο:  «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας»
 7. 7.    Αποδοχή ή μη  γνωμοδότησης δικηγόρου  για άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων, σχετικά με καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων α) υπόθεση Αντωνίου Μάντζιου του Ιωάννη και Ιωάννη Μάντζιου του Σωτηρίου και β) υπόθεση Οικονόμου Ευθυμίου του Πέτρου
 8. 8.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά των Μιλτιάδη Σούλη και Αχιλλέα Κωσταγιάννη,για οφειλόμενα μισθώματα από μίσθωση κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κληματιάς Δ.Ζίτσας
 9. 9.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη συζήτηση της έφεσης του Δ.Ζίτσας κατά ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και κατά της απόφασης 81 (27-02-2015) του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 10. 10.  Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  για επιβληθέντα πρόστιμα  ετών 1991-1995 αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ.Μεταμόρφωσης  Δήμου Ζίτσας
 11. 11.  Εγκριση απολογισμών οικον.ετών 2016-2017 και προϋπολογισμού οικον.έτους 2018 Κληροδοτήματος Χατζή Παύλου Δερέκα
 12. 12.  Απόφαση ανάθεσης προμήθειας απορροφητήρα σε διαμέρισμα 1ου ορόφου  του κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου, επί των οδών Βηλαρά και Μπαλάνου 30 στα Ιωάννινα
 13. 13.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως προβεί σε έλεγχο περιουσίας κ.Παύλου Μακόπουλου ,μετά την από 13-10-1988 Διαθήκη του ,όπου αναφέρεται ο Δήμος μας.
Αναρτήθηκε στις 20 Δεκέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα