Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31-01-19 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Ελεούσα ,στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στις 01-02-2019 ,κατά την συζήτηση της αριθ. 575/2018 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  του κ.Μιλτιάδη Σούλη του Δημητρίου και της Βαϊτσας κατά του Δ.Ζίτσας και ως καθολικού διαδόχου του ΟΤΑ με την επωνυμία Δ.Ευρυμενών.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 29 Ιανουάριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα