Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-03-19 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. 1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, μετά την αίτηση Ανακοπής του κ.Μιλτιάδη Σούλη του Δημητρίου και της Βαϊτσας κατά του Δ.Ζίτσας
  2. 2.    Ορισμός δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ιωαννίνων, όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας ο πρώην Αντιδήμαρχος  Δ.Ζίτσας κ.Βότσικας Αλκιβιάδης στην δικάσιμο κατά του Iljaz AJNASI κ.λ.πων για ρύπανση περιβάλλοντος.
  3. 3.    Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με ελέγχο του υπο κατάρτιση συμφωνητικού μεταξύ Δ.Ζίτσας και εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.,κατόπιν αποδοχής δωρεάς της  ανωτέρω εταιρείας από το Δήμο
  4. 4.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό  για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και τσιμεντοσωλήνων για τον Δήμο Ζίτσας, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, πλακών πεζοδρομίου και κράσπεδων για τη Δ.Ε. Πασσαρώνας, ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος)

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα