Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-03-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
 2. 2.    Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Ζίτσας
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο :«Τσιμεντόστρωση Δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου»
 4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο :«Τσιμεντοστρώσεις δρόμου Τ.Κ. Γαβρισιών και ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ζίτσας»
 5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν ελέγχου φακέλου κληροδοτήματος Χατζή Παύλου Δερέκα
 6. 6.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με  διερεύνηση της υπόθεσης, μετά την αριθ. 437/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ζίτσας και την  με αριθ.πρωτ. 2313/18-02-2019 αίτηση του Προέδρου Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δ.Ζίτσας, κ.Μπάρτζιου Χρηστάκη, με θέμα την μεταβίβαση ενστάσεων κατοίκων Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς ,σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.
 7. 7.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου,ύστερα από διερεύνηση φακέλων υπαλλήλων Δ.Ζίτσας (Ανδρονίκης  Κίτσιου –Γεωργίας Δημοπούλου) ,σχετικά με ορθότητα διαδικασίας, κατόπιν έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και αναδρομικού διορισμού της κ.Κίτσιου Ανδρονίκης, από την ημερομηνία διορισμού της συνυποψήφιάς της κ.Δημοπούλου Γεωργίας.
 8. 8.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας (πλησίον οικ.Μπέλλου Νικολάου)
 9. 9.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας (πλησίον οικ.Πετρόπουλου Σταύρου)
 10. 10.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας (πλησίον οικ.Μπάρκα Χαράλαμπου)
 11. 11.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας (πλησίον οικ.Δήμου Ιωάννη)
 12. 12.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βερενίκης Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας
 13. 13.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας μετατόπισης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς  Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας
 14. 14.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας τοποθέτησης πέντε απλών Φ/Σ  στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας
 15. 15.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης υπαίθριου χώρου ,για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, στην Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας
 16. 16.  Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) εμβαδού 72,34τ.μ.,στην Τ.Κ. Λιγοψάς Δ.Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 22 Μάρτιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα