Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 21-10-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 21 Οκτωβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εκθεση εσόδων –εξόδων 3ου τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2019
  2. 2.    Εξειδίκευση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης –ελέγχου φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών ,επιτροπής διαγωνισμού που αφορά  την Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα.
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως  παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δ.Ζίτσας κατά την λήψη Ενορκης Βεβαίωση στις 7-11-2019, στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, αναφορικά με την αγωγή του Δ.Ζίτσας κατά των κ.Τζιάφου Σωκράτη & λοιποί.
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων κατόπιν της αριθ. 455Σ/19 Κλήσης του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων ,προς τον Δήμαρχο Δ.Ζίτσας κ.Πλιάκο Μιχαήλ,που αφορά την μήνυση/έγκληση σε βάρος του ,με εγκαλούντα μηνυτή το ΣΕΠΕ-ΠΔΕΑΥΕ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος για ενδεχόμενη παράβαση αρθρ. 28,314{1αΠΚ ,42δ,6στ Ν.3850/2010 
Αναρτήθηκε στις 17 Οκτώβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα