Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 06-11-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 06 Nοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. 1.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης από 01-01-2020.
 2. 2.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2020.
 3. 3.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 01-01-2020
 4. 4.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών αποχέτευσης από 01-01-2020
 5. 5.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2020
 6. 6.    Εισήγηση για Καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 01/01/2020
 7. 7.    Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ζίτσας χρήσης 2018 και Απολογισμού χρήσης 2018 και υποβολή μαζί με την έκθεση Διαχειρίσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Ζίτσας.
 8. 8.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με καταγγελία μίσθωσης ακινήτων του Δήμου από τον μισθωτή ,για συμβάσεις βάσει του Π.Δ. 34/1995 και του Ν.4242/2014.
 9. 9.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο:   «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-(Κ.Α. 64.7323.903)
 10. 10.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο:   «Αποκατάσταση ζημιών δρόμων στις Τ.Κ Κληματιάς & Άνω Λαψίστας” Προϋπολογισμού 129.900,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..
 11. 11.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο:   «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ Λύγγου» Προϋπολογισμού 140.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α
 12. 12.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο:   ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ Αναργύρων και Γραμμένου», Προϋπολογισμού 90.000,00 Ευρώ
Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα