Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-11-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 25 Nοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
 2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση ¨ΒΙΓΛΑ¨Τ.Κ. Μ.Γαρδικίου
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο :Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Ελεούσας
 4. 4.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας τοποθέτησης πέντε απλών Φ/Σ στην Δ.Κ.Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνιος Δ.Ζίτσας
 5. 5.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας χορήγησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης με δύο πίλαρ στη Λ.Ελευθερίας και στη Λ.Δημοκρατίας) στην Δ.Κ Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνιος Δ.Ζίτσας
 6. 6.    Ανάκληση της αριθ. 226/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν διεξαγωγής έρευνας για την μερική ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης της Ε.Ο. Καλπακίου-Χάνι Τσίκα στο Δ.Ζίτσας και συγκεκριμένα των ιδιοκτησιών με ΚΑ181 , καθώς και της όμορης αυτής Λούτσας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Δ25/6890ΠΕ έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφήσεων και Τοπογραφικών Εφαρμογών, της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων  και Γεωπληροφορικής
 7. 7.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου επι αιτήσεων του κ.Γαρδίκου Γεώργιου του Σταύρου ,περί διαγραφής βεβαιωμένων ποσών από ληξιπρόθεσμα μισθώματα και τέλη ύδρευσης από μίσθωση δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην Τ.Κ. Ανω Λαψίστας
 8. 8.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατόπιν της αριθ. 186/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 9. 9.    Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δ.Ζίτσας έτους 2020
 10. 10.  Λήψη απόφασης περί  τακτοποίησης οφειλών ΔΕΗ του καταστήματος επί της οδού Διαλέττη 16 στη Θεσσαλονίκη, Κληροδοτήματος Ιωάννη Ισκου
 11. 11.  Λήψη απόφασης σχετικά με διαχείριση κληροδοτημάτων.

 

Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα