Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-07-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15-07-2021 (ΦΕΚ 3117/16-07-2021 τεύχος Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Παρασκευή  16 Ιουλίου 2021  και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14578/19.07.2021 (52η εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 26η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1. Εγκριση της αριθ.24/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας και καθορισμός όρων διαγωνισμού   με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δ.Ζίτσας ,προύπολογισμού  ποσού 39.680,00 € με ΦΠΑ –Συγκρότηση επιτροπής (Κ.Α. 64.6112.001)από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
  2. 2. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί η εταιρεία Κ/Ξ Γκεσούλης Κων/νος- Τέλης Αθανάσιος.
  3. 3. Εγκριση ή μη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αντιμέτωπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί ο κ.Ράπτης Χρήστος ΕΔΕ
  4. 4. Εγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου» του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτέλεσε ο κ.Γκούτσης Αχιλλέας ΕΔΕ
  5. 5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου (οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στην Κοινότητα Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας, πλησίον του δημοτικού καταστήματος.
  6. 6. Ανάκληση της αριθ.256/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη της αριθ.556/2021 απόφασης Αντιδημάρχου που αφορά την Aπευθείας ανάθεση διενέργειας προμήθειας για «Αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για αποκατάσταση βλάβης στη λειτουργία άντλησης νερού από την γεώτρηση 2 στη Δ.Ε. Πασσαρώνος,Κοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας», λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.
  7. 7. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,κατόπιν εξέτασης της αριθ.πρωτ. 8131/08-06-2021 αίτησης-αναφοράς του κ.Αθανασίου Παππά του Γεωργίου ,κατοίκου Ελεούσας Δ.Ζίτσας
  8. 8. Εγκριση ή μη σύναψης όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δ.Ζίτσας και του Δ.Πωγωνίου και Ορισμος μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μικτής  σύμβασης προμήθειας με τίτλο ¨Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δ.Πωγωνίου¨
  9. 9. Έγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος έτους 2021 από τα έσοδα του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου» σε άπορους-οικονομικά αδύναμους δημότες ή μόνιμους κατοίκους ή καταγόμενους από την Κοινότητα Γραμμένου Δήμου Ζίτσας.
  10.  10. Έγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έτους 2021 από τα έσοδα του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Στέφανου Βακάλη» σε άπορους-οικονομικά αδύναμους μαθητές δημότες ή μόνιμους κατοίκους ή καταγόμενους από την Κοινότητα Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 22 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα