Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη την 02η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 02η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
  2. 2.    Αποδοχή Απόφασης Χρηματοδότησης και Όρων Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5075930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
  3. 3.    Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Οδών στην Δ.Κ. Ελεούσας" αναδόχου "Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε."
  4. 4.    Παραλαβή Α’ ΦΑΣΗΣ της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
  5. 5.    Εγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: Εργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζίτσας,αναδόχου κ.Ράπτη Χρήστου
  6. 6.    Εγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: Υδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών, αναδόχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ
  7. 7.    Λήψη απόφασης για μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος της κας Γκουτσέλη Βασιλικής του Νικολάου, στην Κοινότητα Ελεούσας
  8. 8.    Λήψη απόφασης για μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος του κ. Παπαδόπουλου Κων/νου του Δημητρίου, στην Κοινότητα Πετραλώνων
Αναρτήθηκε στις 29 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα