Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 3η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 03ηΣεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. 1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,περί παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση,κατόπιν και του υπ.αριθ. 18822/23-12-2020 εγγράφου του κ.Μιζάρα Μιχαήλ του Παναγιώτη
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν αίτησης του κ.Πατούνα Θεόδωρου του Παύλου
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν εξέτασης αίτησης κ.Φώτιου Τασιούλα του Νικολάου
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν αίτησης του κ.Λώλη Παναγιώτη
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης ,κατόπιν αίτησης του κ.Βασιλείου ΛΟΜΑΓΙΝ του Δάντη
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για ενέργειες του Δήμου, κατόπιν εγγράφου της εταιρείας EPIRUS LAB TEST – Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
  7. 7.    Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λόγω αποκλειστικότητας) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση Συγκοινωνιακού Εργου με Επιδότηση Εισιτηρίου Αστικού Λεωφορείου ,διάρκειας πέντε μηνών,  προϋπολογισμού 17.963,55€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 32.2β του ν.4412/2016
  8. 8.    Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Βερενίκης», αναδόχου Μανίκα Ελένη Ε.Δ.Ε.
  9. 9.    Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Δ.Ε. Εκάλης (Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου)» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου εταιρείας Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε
  10. 10.  Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων
Αναρτήθηκε στις 31 Αύγουστος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα