Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09-08-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 τεύχος Β') που παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00» από τη λήξη της έως και την Πέμπτη, 1η  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 9η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.      Εγκριση ή μη της αριθ. 598/2022 Απόφασης Δημάρχου με θέμα Aπευθείας ανάθεση και έγκριση Τεχνικής Περιγραφής διενέργειας υπηρεσίας, «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ.ΖΙΤΣΑΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
  2. 2.      Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 361/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, που αφορά την έφεση του κ.Μπασέκη Ευάγγελου κατά του Δ.Ζίτσας
  3. 3.      Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν επίδοσης κατασχετηρίου και δήλωσης υπαλλήλου του Δήμου.
  4. 4.      Ανάθεση σε δικηγόρο όπως προβεί στη σύνταξη εξωδίκων για τη μη τήρηση διαδικασιών απόδοσης  δημοτικών τελών από εταιρείες παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας προς το Δήμο Ζίτσας
  5. 5.      Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών συμβουλών κατόπιν αιτήσεων –καταγγελιών κ.Μπάτσου Δημητρίου του Πέτρου
  6. 6.      Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν εγγράφου του Συνήγορου του Πολίτη, σχετικά με αιτήσεις κ.Παππά Αθανάσιου
  7. 7.      Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση βιβλίου του συγγράμματος Μιχαήλ Παντούλα «Πολυδώρου (Μαζίου) Εγκώμιον»
  8. 8.    Έγκριση και Παραλαβή της Μελέτης Διαμόρφωσης Κόμβων Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζίτσας

 

Αναρτήθηκε στις 05 Αύγουστος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα