Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07-11-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τεύχος Β’) περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 ,σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 7η  Νοεμβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης στο Κοινοτικό κατάστημα του οικισμού Σακελλαρικού της Τ.Κ. Ζίτσας», αναδόxου κ.Γκούτση Αχιλλέα
  2. 2.    Εγκριση ή μη 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων τμήματος οικισού Τ.Κ. Ζωοδόχου», αναδόxου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
  3. 3.    Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας» ποσού 1.340.000,00€ (Κ.Α. 64-7323.200)
  4. 4.    Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ζίτσας χρήσης 2021 και υποβολή μαζί με την έκθεση Διαχειρίσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως κ. Καψάλη Παναγιώτη, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην οδό Ζωσιμάδων 5-Πλατεία Γ.Σταύρου στα Ιωάννινα
  6. 6.    Εξειδίκευση πίστωσης, για κληροδότημα Στέφανου Βακάλη
  7. 7.    Εξειδίκευση πίστωσης για κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου
Αναρτήθηκε στις 03 Νοέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα