Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 22η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλέι τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 22η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ

για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περι συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)
  2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου  κατόπιν της υπ.αριθ. πρωτ. 1587/31-01-2023 αίτησης απασχολούμενων ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ Δ.Ζίτσας
  3. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με ανταλλαγή ακινήτων στην Kοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας
  1. 4.    Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ
Αναρτήθηκε στις 17 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα