Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 08η  Μαϊου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη για την ανάθεση –σύναψη δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες κοπης χόρτων,βάτων,κλάδεμα-καταστροφή κλαδιών δέντρων κάλυψης οδών(και για πυροπροστασία)- καλλωπισμός δέντρων στις Δ.Ε. Εκάλης,Ευρυμενών,Ζίτσας και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Ι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζίτσας
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου-κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου ΔΚ Ελεούσας» προϋπολογισμού 1.558.000,00€ με ΦΠΑ
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκπόνησης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».
  5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,κατόπιν της από 12-04-2023 αίτησης –δήλωσης πρόσκλησης κ.Δημητρίου Μαχαίρα
Αναρτήθηκε στις 04 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα