Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 22ηΑυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 22ηΑυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων.

  2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

  3. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας».

  4. Έγκριση ή μη πρακτικού 2 της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας».

  5. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών μέσω διαπραγμάτευσης για τα τμήματα που κρίθηκαν άγονα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας».

Αναρτήθηκε στις 18 Αύγουστος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα