Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 5η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 5ηΣεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν αιτήσεως του κ. Καρβούνη Χαράλαμπου

  2. Ανάκληση της αριθ. 50/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας και ανάθεση εκ νέου σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατόπιν Κλήσης σε μάρτυρα του πρώην Αντιδημάρχου κ.Σφήκα Νικολάου του Κων/νου

  3. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.

  4. Καθορισμός όρων Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούμε τίτλο:Υποέργο 1:«Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών»της πράξης με τίτλο:«Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού ποσού 266.698,72 € με Φ.Π.Α. 24%

  5. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Γ΄ Κατανομή) σε Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

 

Αναρτήθηκε στις 01 Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα