Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 02-02-24

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 02η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2024 για καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης  από το Παρατηρητήριο
  2. 2.    Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ) Κοινότητας Καρίτσας Δήμου Ζίτσας
  3. 3.    Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος)  Κοινότητας Γρανιτσοπούλας Δήμου Ζίτσας
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) Κοινότητας Λύγγου Δ.Ζίτσας

 

            Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.  

Αναρτήθηκε στις 30 Ιανουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα