Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 21η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 21η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Εισήγηση της 33/2024 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικον.έτους 2024 και υποβολή της προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Ζίτσας με την εισηγητική Εκθεση του Σχεδίου προϋπολογισμού του 2024-Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον.έτους 2024 (πίνακας στοχοθεσίας)

  2. Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2023,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011

  3. Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων του Δ.Ζίτσας και μεταφορά χρηματικών υπολοίπων στο λογαριασμού του Δ.Ζίτσας, κατόπιν του Ν.5056/2023

  4. Έγκριση ή μη πρακτικού III Επιτροπής ,ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ζίτσας

  5. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καρίτσας του Δ.Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα