Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 1η Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 1η Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Εγκριση ή μη πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια/υπηρεσία «Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων & Οδών Δήμου Ζίτσας» Τμήματα Α,Β,Ε (οικοδομικά υλικά –τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα)

 2. Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής , ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο 1 : «Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών»της πράξης με τίτλο:«Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού ποσού 266.698,72 € με Φ.Π.Α. 24% (για τα τμήματα 4 και 5)

 3. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 103.413,37€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.

 4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 82.240,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2023-2024

 5. Xορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: Αποκαταστάσεις Κ.Χ. στην Χίνκα και τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Ζόργιανη και την Γιουργάνιστα ,αναδόχου Γέροντα Αλέξανδρου Ε.Δ.Ε.

 6. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου και Κ.Χ. στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

 7. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αναβάθμιση Αθλητικού Κέντρου Τ.Κ. Ζίτσας, αναδόχου Μοσχοβίτη Παναγιώτη

 8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών

 9. Εγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου» οικον.έτους 2024

 10. Εγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Στέφανου Βακάλη» οικον.έτους 2024

 11. Εγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Ιωάννη Ισκου» οικον.έτους 2024

 12. Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου οικον.έτους 2024

Αναρτήθηκε στις 26 Φεβρουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα