Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 12η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 12η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας για τα έτη 2024 & 2025»

  2. Εγκριση ή μη της αριθ. 146/2024 Απόφασης Δημάρχου Δ.Ζίτσας με θέμα Απευθείας ανάθεσης και Έγκρισης τεχνικής περιγραφής για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΖΙΤΣΑΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

  3. Αποδοχή ή μη Απόφασης Χρηματοδότησης και Όρων Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5200635 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών

  4. Λήψη απόφασης για Υποβολή Πρότασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – Μεταφερόμενες Πράξεις»

  5. Ασκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ.αριθ. 3596/11.01.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών-Ασκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής

  6. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ζαλόγγου Δ.Ζίτσας

  7. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κουρέντων Δ.Ζίτσας

  8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών

 

 

 Αναρτήθηκε στις 08 Μάρτιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα