Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, ηδια ζώσης την 27η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 27η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων

  2. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής έγγραφων εξηγήσεων ,κατόπιν των αριθ. 9598 /23 Κλήσεων Πταισματοδικείου Ιωαννίνων

  3. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής έγγραφων εξηγήσεων ενόψει προκαταρκτικής εξέτασης , ύστερα από την υπ. Αριθ. 264α με Α.Β.Μ. : Α2024/323 από 22-02-2024 παραγγελία του κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων

  4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης κατόπιν εξέτασης αίτησης μισθώτριας δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Ζωοδόχου Δ.Ζίτσας, για συμψηφισμό οφειλών

  5. Αποδοχή χρηματικού ποσού στα πλαίσια της εκτέλεσης σκοπού του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σπυρίδωνος και Αντιγόνης Τσίκα»

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 26 Μάρτιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα