Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 2η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 2η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναβάθμιση αθλητικού κέντρου Τ.Κ. Ζίτσας” αναδόχου Μοσχοβίτη Παναγιώτη

 2. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σε Δημοτικά κτίρια των Τ.Κ. Γραμμένου και Αετόπετρας, τοιχία αντιστήριξης στις Τ.Κ. Αναργύρων, Χίνκας και Ελεούσας, αντικατάσταση στέγης στο οστεοφυλάκιο της Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, αποκατάσταση περίφραξης στα νεκροταφεία Λύγγου και Πολυλόφου και πλακοστρώσεις σε κοινοτικούς χώρους των Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας και Βλαχάτανου» του αναδόχου Γκεσούλη Κων/νο

 3. Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαππας και Πολυλόφου» αναδόχου εταιρίας Κρικώνη Παπαχρήστος

 4. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου “Τσιμεντοστρώσεις και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρου σε δρόμους της Τ.Κ. Ζίτσας” αναδόχου εταιρείας Ν.Κ. Μηχανική ΙΚΕ

 5. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Αναργύρων” αναδόχου Βλάχου Λάζαρου

 6. Εγκριση η μη 4ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σε Δημοτικά κτίρια των Τ.Κ. Γραμμένου και Αετόπετρας, τοιχία αντιστήριξης στις Δ/Τ.Κ. Αναργύρων, Χίνκας και Ελεούσας, αντικατάσταση στέγης στο οστεοφυλάκιο της Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, αποκατάσταση περίφραξης στα νεκροταφεία Λύγγου και Πολυλόφου και πλακοστρώσεις σε κοινοτικούς χώρους των Τ.Κ. Κατω Λαψίστας και Βλαχάτανου» αναδόχου Γκεσούλη Κων/νου

 7. Έγκριση ή μη 2ηςΠαράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Εκάλης» του αναδόχου «Τασιούλα Ελένη Πολιτικός Μηχανικός»

 8. Έγκριση ή μη 2ηςΠαράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Ανακαίνιση του Δημοτικού Ακινήτου Στέγασης ΚΕΠ ΔΕ Ζίτσας» του αναδόχου «Νάστου Παναγιώτα του Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός»

 9. Έγκριση ή μη 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας» του αναδόχου «Μητακίδης Βασίλειος Ε.Δ.Ε.»

 10. Εγκριση ή μη υπηρεσίας για ‘’Εργασίες κοπής – αποψίλωσης δέντρων  σε κοινόχρηστους χώρους  στις Δ.Ε. Πασσαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας’’

 11. Εγκριση ή μη Σύναψης - ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών : «Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους στις πλατείες των Κοιν. Ελεούσας & Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας» & «Εργασίες καλλωπισμού δέντρων εντός Οικισμού στην Κοινότητα Βουνοπλαγιάς»

 12. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στις Κοιν. Πολύλοφου, Παλιουρής, Βαγενητίου & Ζίτσας

 13. Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης (κατόπιν διευκρινήσεων) για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας για τα έτη 2024-2025»

 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση διάρκειας τριών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας,βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

 15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

 16. Ορισμός υπαλλήλου για γραμματειακή εξυπηρέτηση Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ζίτσας

 17. Εξειδίκευση πιστώσεων

 18. Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου (Επέκταση ΦΟΠ Ελεούσα)

 19. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων

 20. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης βεβαίωσης νόμιμης χρήσης για δύο υποψήφιες θέσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε τμήμα τεμ.1385 (Συμπληρωματικής διανομής Ζωοδόχου του 1961)

 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα